Top 1

ERGAB Başkanı Sedat Sevim'den Gzeteciler Günü mesajı

Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, gazetecilerin sorumluluklarının, her zaman sorunlarının önünde geldiğini ifade etti.

10 Ocak 1961 yılında kabul edilen, 212 Sayılı yasa ile Çalışan Gazeteciler ile işverenler arasındaki çalışma koşullarının düzenlendiğini ve çalışanların lehine önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Başkan Sedat Sevim, "Mesai kavramı gözetmeksizin, gece gündüz demeden vatandaşa en doğru haberi sunmak için çaba sarf eden tüm basın emekçilerinin bu özel gününü yürekten kutluyorum.
Genelde ulusal kamuoyunu, özelde de yerel kamuoyunu tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla fedakârca haber peşinde koşan, gündemi sürekli zinde tutan ve önemli bir misyonu yerine getiren gazeteciler olarak, bu özel günde hatırlanmaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Gurbette gazetecilik mesleğini icra eden hemşehrileri ile Erzincanlı Gazeteciler Birliği çatısı altında toplandıklarını ifade eden Başkan Sedat Sevim, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birkaç hususu hatırlamak ve hatırlatmakta fayda görmekteyiz. Öncelikle, ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkili çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, yerel yöneticiler ile kamuoyu arasında önemli bir köprü vazifesi gören Erzincanlı gazeteciler olarak, kurumsallaşarak bu kutsal gaye ve çalışmaları daha etkili ve sürekli bir hale getirmeye çalışmaktayız.

Erzincanlı Gazeteciler Birliği'nin temel hedefi, genelde Türkiye’nin, özelde Erzincan ve Erzincanlıların birliğine, dirliğine ve her alanda kalkınmasına ışık tutmaktır. Erzincan; bütün vatandaşlarımızın sevgisine mazhar olmuş bir şehirdir. Dolayısıyla Erzincan sevdası esasında kimsenin tekelinde değildir. Vatan sevgisi olan her yürek için ülkenin diğer topraklarından farklı da değildir. Erzincan’ı biz Erzincanlılara özel kılan sebep ve aidiyet hisleri neticesinde, Erzincanlı Gazeteciler Birliği; tıpkı diğer sivil toplum kuruluşları gibi özellikle Erzincan ve Erzincanlılar için hizmet etmektedir.
Tüm bu duygu ve düşünceler ışığında, Erzincan ve Erzincanlılar için faaliyet gösteren gazeteciler, mesleki birliktelikle ortak bir çatı altında olmak ve gazetecilik ilkelerinin doğru ve düzgün işletilmesini de hedeflemektedir. Bu anlamda mesleki ilkelere ve hemşehricilik hukukuna aykırı durum ve kişiliklere asla yer vermemeye çalışmaktadır. Gazeteciler; halk adına gören ve gözlemleyip kamuoyuna taşıyan, bunu yaparken vaktinden, ailesinden fedakârlık yapan adeta kamu görevlisi gibi hizmet vermektedir. Maddi kaygı ve beklentiler basın mensuplarının öncelikleri arasında hiç olmamıştır.
Her türlü şeffaflıkla, özgür ve demokratik bir toplumun oluşmasında en önemli unsurlardan biri de özgür ve tarafsız bir basının varlığıdır. Gazeteciler olarak beklentilerimiz, sağlıklı çalışma ortamının oluşması için yönetici ve kamuoyunun yardımcı olmasından başka bir şey değildir. Bizleri bir arada tutan hemşehricilik ve aidiyet hissi, memleketimize yapabileceğimiz güzel ve faydalı işlere öncülük edecektir.

Erzincanlı Gazeteciler Birliği olarak, mesleki tecrübelerimizi, bilgi ve görgülerimizi, memleketimiz ve hemşerilerimizin birliği, beraberliği ve kalkınması için istifade ettirdik ve devam ettirme heyecanını da halen korumaktayız. Erzincan ve Erzincanlılar için yapacak çok işimiz var düsturuyla halen yürütülen faaliyetlerin yanı sıra, önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz proje yarışmaları ve farklı etkinliklerle de güçlü bir çalışma yılının hazırlığı içinde olduğumuzu hatırlatmak isterim.

Gazetecilik gibi önemli ve gerekli bir mesleğin toplum nezdinde her zaman saygınlığını, samimiyetini ve işlevselliğini koruma ve yaşatmayı misyon edinmiş bir kuruluş olarak, daima ülkemiz, milletimiz ve hemşehrilerimizin yararına sürdürmeyi umut ediyoruz" dedi.